Jirkov 21. století

Konkurenční prostředí v Jirkově...?

Ne 26.Listopad 2017 | J21S

Dopisa radě města a její odpověď...

Na členské schůzi ze dne 16.11.2018 se strana Jirkov 21.století usnesla na věci, že je nejvyšší čas upozornit radu města a potažmo i občany města Jirkova na to, že již řadu let není nastolená rovná příležitost pro podnikatele ucházet se o zakázky především menšího rozsahu. Proto pan předseda Libor Klas zaslal jako zástupce strany dopis do rady města s návrhem nápravy.

 

     "Na základě usnesení z členské schůze ze dne 2.11.2017 politické strany „Jirkov 21. století“ Vám zasílám návrh na zveřejňování veřejných zakázek v systému EZAK.

     Systém EZAK je nástrojem pro zveřejňování veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Webová prezentace veřejných zakázek podporuje rovný přístup k informacím a posiluje tak důvěryhodnost veřejného zadavatele. Veřejně dostupné informace o podmínkách výběrových řízení přes internet rozšiřují okruh potenciálních dodavatelů. Poskytování elektronické zadávací dokumentace přináší možnost zkrácení lhůt a zkracuje dobu potřebnou k zadání zakázek. Webová prezentace veřejných zakázek podporuje rovný přístup k informacím a posiluje tak důvěryhodnost veřejného zadavatele."

J21S šlo o to , aby se vytvořili pro všechny rovné  a  transparentní podmínky o účast ve výběrových řízeních tak, jak to všichni slibovali voličům ve svých programech a deklarují všechny politické strany a hnutí, kteří mají zastoupení v radě a koalici stejně tak i v opozici. Náš návrh je návrhem čistým a rovným pro všechny a nikoliv pro "vyvolené" a je návrh proti klientelismu a proti korupci. 

 Jak je vidno z odpovědi místo jasné a krátké reakce vládnoucích ve městě Jirkov na krátký a jasný podnět sepisuje a vydává radnice dlouhosáhlý román, aby se přijalo domění, že není nic jednoduche, vše je v pořádku a že mají svázené ruce především nárůstem administrativy ze způsobených změn, prostě nadále budou podporovat klientelismus a s tím spojené korupční prostředí, když v Chomutově, Krupce, Duchcově, Lounech atd, no prostě všude po celé ČR systém veřejného vyvěšování v účasti na výběrových zakázkách v systému EZAK funguje.