Jirkov 21. století

Činnost J21S 2014 - 2018

Ne 12.Březen 2017 | J21S

Hodnocení činnosti J21S a výsledky naší práce.

V zastupitelstvu máme jednoho zastupitele v opozice, proto není vytvořen prostor pro prosazování volebního programu z roku 2014. Což nás velmi mrzí. O to více se ale naši členové snaží dosáhnout výsedků v dalších orgánech města.

J21S na členské schůzi hodnotila svou činnost pro občany našeho města Jirkova za uplynulé volební období. Lze konstatovat, že naši členové J21S pracují v orgánech města (zastupitelstvo - Klier Pavel, MVDr., v kontrolním výboru Knebl Jiří,Bc., finančním výboru Miroslava Neubertová,Ing. a bytové komisy Renata Fotrová a také komisi rozvoje města Libor Klas).

Přes dlouholeté snažení předsedy strany Libora Klase v komisy rozvoje města se podařilo prosadit pravidelný provoz autobusu č.16. Snaha na vylepšení MHD v Jirkově bude nadále pokračovat, tak aby provoz autobusu č.16 jezdil v intervalech i o víkendech, a aby se rozšířil provoz autobusu č.13 a posléze začal navazovat na vlakové spoje. Také je snaha o zlepšení provázanosti přestupu na ostatní linky v rámci celé MHD.