Jirkov 21. století

Zapojte se a změnte svoje město

Politická strana

J i r k o v  21.  s t o l e t í 

      Respektuje především většinové zájmy občanů Jirkova, ze kterých také ve svém programu vychází.

 

Volební program 2014 - 2018

 

1. Kriminalita a bezpečnost:

 • zakázat na území města výherní hrací automaty
 • rozšířit kamerový systém
 • ve vytipovaných lokalitách zajistit bezpečný silniční provoz
 • upravit osvětlení na exponovaných místech
 • podpora veřejné služby v součinnosti s městskou policií

2. Čistota:

 • rozšířit místa pro tříděný odpad
 • vybudovat zastřešená stání na kontejnery
 • pokračovat v pravidelných úklidech města s trvalou péči o zeleň

3. Dopravní obslužnost:

 • rozšířit provoz linky autobusu č. 16 a linky č. 13 na vlakové spojení
 • vést diskuzi s občany na téma vylepšení dopravní obslužnosti s potřebou návaznosti spojů

4. Kultura a sport:

 • vybudovat inline okruh okolo koupaliště Červený Hrádek
 • vybudovat chodník a cyklistickou stezku od křižovatky PSJ až nad křižovatku Březenecká – Kamenná ve směru Lesopark
 • podporovat výstavbu cyklostezek
 • rekonstrukce sauny a rozšíření provozu pro předškolní a školní děti
 • trvale podporovat děti a mládež ve sportu a kultuře

5. Sociální oblast:

 • trvalá podpora seniorů a podporovat terénní sociální péče

6. Výstavba:

 • rekonstruovat ulici Budovatelů,
 • rekonstruovat území a využití prostoru se zelení po bývalém fotbalovém klubu Kyjice pro zábavu a odpočinek
 • vybudovat chodník v Březenci
 • rekonstruovat zahradu a dětské hřiště v areálu Paraplíčka/ MŠ Školní
 • zateplit budovy mateřských školek
 • rekonstrukce zastávek MHD
 • pokračovat v rekonstrukcích a opravách komunikací a chodníků na území města

7. Spolupráce s neziskovými a zájmovými oragnizacemi:

 • trvalá podpora neziskových a zájmových organizací např. Archa 77, zahrádkáří, rybáří, myslivci, Ženský komorní sbor Jirkov, Ervěnické národní divadlo, Junák atd.

 

Protože naše sliby jsou reálné, a své sliby plníme!

Jsme jedinou a výhradně vnitřní politickou stranou Jirkova.

 Náš program vychází především ze zájmů jeho občanů.