Jirkov 21. století

2018 - 2022

POLITICKÁ STRANA JIRKOV 21. STOLETÍ

 Volební program 2018 - 2022

1. Kriminalita a bezpečnost:

 • pokračovat v rozšiřování a modernizaci kamerového systému
 • ve vytipovaných lokalitách zajistit bezpečný silniční provoz a odtažení vraků před domy
 • podporovat veřejné služby v součinnosti s městskou policií
 • kontrolovat dodržování nočního a nedělního klidu městskou policií

 2. Čistota a zeleň :

 • rozšířit místa a počet kontejnerů pro tříděný a objemný odpad
 • vybudovat zastřešená stání na kontejnery a zajistit čistotu v těchto prostorách
 • pokračovat v pravidelných úklidech města s trvalou péči o zeleň
 • výsadba nové zeleně
 • rekonstrukce chodníků a laviček v parcích a na sídlištích
 • úprava pozemků kde se nacházeli sušáky na prádlo, staré pískoviště a hřiště
 • vymezit prostory pro venčení psů
 • vyčištění vodních toků a rybníků v Jirkově
 • odstranění černých skládek ve spolupráci s občany města
 • doplnění herních prvků v Kludského vile o lanové centrum a hřiště pro nejmenší.

 3. Dopravní obslužnost:

 • linka č. 316 - rozšířit provoz v pracovní dny ve špičce na 20-30 min a o sobotách a nedělích v pravidelném hodinovém intervalu
 • linka č. 313 - rozšířit počet spojů na vlakové spojení a přidat novou zastávku před vlakovým nádražím Jirkov město
 • zlepšit provázanost přestupu k linkám č.316, 340 a 341 ve směru poliklinika, sportovní areál, průmyslová zóna
 • podílet se na zajištění zlepšení stavu a čistoty nádražních budov a v případě zájmu občanů zajistit občerstvení na Jirkovské zastávce

4. Kultura a sport, neziskové a zájmové organizace :

 • vybudovat in-line okruh okolo koupaliště Červený Hrádek
 • vybudovat chodník a cyklistickou stezku od Podniku služeb přes Březový vrch ve směru Lesopark
 • podporovat výstavbu cyklostezek
 • trvale podporovat děti a mládež ve sportu a kultuře
 • trvalá podpora neziskových a zájmových organizací

5. Sociální oblast:

 • trvalá podpora seniorů a podpora terénní sociální péče
 • individuální práce ze sociálně vyloučenými rodinami
 • nabídnout vhodné lokality pro podnikatele pro zlepšení nezaměstnanosti v Jirkově

6. Ostatní:

 • výstavba nových parkovišť, bezplatné parkování a odstranění sklopných mechanismů
 • vrátit do středu města obchody (železářství, domácí potřeby, papírnictví, sklenářství) a trhy
 • rekonstruovat ulici Dvořákova a Ervěnickás bezpečnostními prvky ke zvýšení bezpečnosti u přechodů a zastávek
 • rekonstruovat území po bývalém fotbalovém klubu Kyjice pro zábavu a odpočinek např.Workoutové hřiště, tréninkový prostor pro hasiče
 • rekonstruovat zahradu a dětské hřiště v areálu Paraplíčka/ MŠ Školní
 • úprava komunikací vedoucích do základní školy Krušnohorská, mateřské školy a domu dětí a mládeže Paraplíčko – rekonstrukcí zvýšit bezpečnost chodců a hlavně dětí chodících do zmiňovaných zařízení
 • úprava prostor před vchody do základní školy Krušnohorská
 • zateplit budovy mateřských školek
 • rekonstrukce zastávek MHD
 • pokračovat v rekonstrukcích a opravách komunikací a chodníků na území města
 • vybudování garáží u parkoviště Mládežnická

 

Naše cíle s Vaší podporou jsou reálné!

 

 

Podpořili jsme !

 

1)           akce pro děti a mládež - každoročně pořádáme jako jediná politická strana v Jirkově

2)           výstavba zóny aktivního odpočinku lokalita „Bremen - Koteňák“

3)           vybudování sportovní haly

4)           dotace do sportu

5)           vybudování dětských hřišť

6)           podpora kultury ve městě – divadlo, výstavy, vernisáže, koncerty

7)           budování sítě cyklistických stezek

8)           podpora údržby při budování zimních běžeckých tratí v okolí Jirkova

9)           Český rybářský svaz - dlouhodobý pronájem s možností odkupu vodních ploch vhodných k chovu ryb

10)         zahrádkářských kolonie - realizace záměru prodeje a dlouhodobé pronájmy pozemků

11)         blokové čištění celého města

12)         privatizace bytového fondu v majetku města

13)         opravy komunikací a chodníků s vybudováním parkovacích míst

14)         doprava - posílení autobusového spoje č. 16

15)         vybavení pensionů pro seniory a rozvoj sociálních služeb

16)         podpora výstavby privátních průmyslových zón - CC Plast

17)         rekonstrukce a zateplení školských zařízení

18)         vybudování školního hřiště u ZŠ Krušnohorská a ZŠ Studentská

19)         zřízení nové střední školy Gymnázium Jirkov

20)         rozšíření kamerového systému + policista na ulici

21)         městská poliklinika – zateplení a zkvalitnění služeb

22)         kultura a sport - zrekonstruování městské sauny

23)         kriminalita a bezpečnost - zákaz výherních hracích automatů na území města

24)         Rozšíření provozu autobusu MHD č.316

 

Kolektiv Jirkov 21. století