Jirkov 21. století

Historie

Historie naší politické strany

 

2002 

Na jaře se sešla skupina občanů z různých částí města a posoudila možnosti podílu občanů Jirkova na správě obce při nezávislosti na politických stranách s celostátní působností.

26.7.2002

Na základě sepsání Stanov vymezujících činnost komunální politické strany  přípravným výborem a jejich registrací ministerstvem vnitra, byl položen základ k ustavení výlučně komunálné politické strany s vymezením pro svou působnost región města Jirkova. Za své označení přijala název ,,JIRKOV 21. STOLETÍ".

15.8.2002

Uskutečnilo se na nejvyšší úrovni prvé zasedání vzniklé strany. Do svého čela účastníci jednání zvolili pětičlený výbor. Zvoleni byli Klas, Pagáčová, Sadílek, Svoboda a Vejražková.

říjen 2002

Na základě volebního programu strany byli z vlastní kandidátky zvoleni do zastupitelstva města MVDr. Pavel Klier a Jiří Sadílek. Politická strana také získala jedno místo v komisi pro rozvoj. Členem se stal Libor Klas.

4. 5. 2005

Výroční členskou schůzí byl zvolen nový výbor politické strany, tentokrát již jen jako tříčlenný. Členy výboru byli zvoleni Libor Klas, MVDr. Pavel Klier a Jiří Sadílek. Předsedou se stává Libor Klas.

Na základě usnesení, a v souladu s úpravou Stanov, rozšířila politická strana svou působnost a to o práci na úseku kulturní a společenské činnosti.

2006

Politická strana přistupuje k pořádání akcí pro děti Jirkova (dětský den s Magnumem, Loučení s prázdninami, Drakiáda, letní dětskou rekreaci).

Zásluhou aktivní činnosti politické strany a správně nastaveného volebního programu byli voliči do zastupitelstva zvoleni čtyři zástupci J21S: Zdeněk Hlinovský, Mgr. Marie Marešová, MVDr. Pavel Klier a Jiří Sadílek. Ze jmenovaných byli do Rady města zvoleni Z. Hlinovský a MVDr. P. Klier. Předsedou komise Rady města pro rozvoj byl zvolen Libor Klas, Mgr. Marie Marešová se stává členem finančního výboru při zastupitelstvu města,

Na základě svého volebního programu zahajuje spolupráci s Městskou radou sdružených základních organizací ČZS v Jirkově a to na úseku zachování zahrádkářských osad. Společně připravují návrh Koncepce pro řešení zahrádkářství v Jirkově. Projekt je po schválení v komisi rozvoje předložen Radě města,

Prostřednictvím svých členů PS J21S finančně i organizačně podporuje sport, mládež i různé kulturní akce. Její členové v samosprávě patří mezi nejaktivnější.

2010

V létě na funkci v Radě města a následně i funkci zastupitele rezignuje Zdeněk Hlinovský. Do konce volebního období funkce zastupitele města dle volební kandidátky připadá Liboru Klasovi. Jmenovaný je zvolen i do Rady města.

V červnu podepisu PS Vzájemnou dohodu o společném postupu s MR SZO ČZS. Na jejím základě vzniká společná kandidátka pro nadcházející komunální volby a je sestaven volební program.

Dochází ke zvýšení početního stavu členské základy.

Z proběhlých komunálních voleb v říjnu, které jsou na základě rozhodnutí soudu v  okrscích města č. 7, 8. a 9 znovu opakovány, získává organizace pouze tři zastoupení v zastupitelstvu,

2011

Zastupiteli se stávají MVDr. Pavel Klier, Jiří Sadílek a Josef Urban. Do Rady města je opětné zvolen MVDr. P. Klier. J. Urban je zvolen předsedou finančního výboru ZM, Libor Klas předsedou komise pro rozvoj. V komisích a výborech samosprávy má organizace další zástupce a to Miroslava Brože, Bc. Václava Brůžu, Renatu Fotrovou a Terezu Stejskalovou. 

21. 6. 2011

Na základě registrace novely Stanov politické strany J21S jsou dne 21.6. zvoleny nové orgány. Do čela organizace je opětně zvolen předsedou Libor Klas, stranickým leaderem se stává Jiří Sadílek. Společně s nimi jsou do výboru zvoleni MVDr. Pavel Klier, Zdeněk Tancoš a Josef Urban. Revizní komisi tvoří Jiří Knebl a Ivana Talalacková. Jednání schvaluje rovněž soubor hlavních úkolů na období do konce roku 2012 a vymezuje osobní odpovědnost za jejich plnění.

14. 11. 2013

Na členské schůzi 14. 11. jsou do výboru zvoleni Libor Klas, Pavel Klier, Olga Kubánková, Jiří Sadílek a Josef Urban. Novým předsedou je zvolena Olga Kubánková.

Miroslav Brož se stal Čestným členem J21S.

1.4.2014

Na členské schůzi byl zvolen nový tříčlenný výbor J21S ve složení Libor Klas, MvDR. Pavel Klier a Jiří Sadílek.