Jirkov 21. století

Úvodní stránka

 


Jirkov 21. století je nezávislou politickou stranou, na kterou nepůsobí vlivy jiných politických stran a jejich programů.

Za hlavní cíl považujeme trvalý, všestranný rozvoj města Jirkova a jeho životního prostředí, odpovídající požadavkům moderní doby 21. století.

Naše strana je otevřená všem občanům Jirkova, zejména těm, kteří mají zájem na realizaci programu této strany i na jeho směrování.

Svých cílů chceme dosáhnou prostřednictvím aktivního působení svých volených zástupců v samosprávě města - členů strany či řadových občanů Jirkova hlásících se k programovým cílům strany J21S, či k volebnímu programu strany.

 

Podívejte se k nám na facebook :-) 

 

 

 


Aktuálně: